logo-cy     logo-eea    logo-forestry

http://amiandos.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gallery.Newsarticle141121gk-is-91.jpglink
http://amiandos.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/1flashgk-is-91.jpglink
http://amiandos.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/2limnigk-is-91.jpglink
http://amiandos.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/3Rousettus-aegyptiacusgk-is-91.jpglink
http://amiandos.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/4Hierophis-cypriensisgk-is-91.jpglink
http://amiandos.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/5Arbutus-andrachnegk-is-91.jpglink
http://amiandos.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/6Cistus-salviifoliusgk-is-91.jpglink
«
»
Loading…

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Έργο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στην Αποκατάσταση και Διαχείριση του Μεταλλείου Αμιάντου»
Project: “Biodiversity Conservation in Restoration & Management in the Amiantos Asbestos Mine”


Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα στην περίοδο 2013 – 2015, με διάρκεια 36 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό €1.350.000. Η υλοποίησή του θα παρακολουθείται από Καθοδηγητική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν τα Τμήματα Δασών, Γεωλογικής Επισκόπησης και Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμιάντου. Στα πλαίσια του έργου θα προσληφθούν δύο άνεργοι πτυχιούχοι (Δασολόγος και Βιολόγος) για να βοηθήσουν στην υλοποίηση των δράσεων καθώς και αριθμός ωρομισθίων και επομένως θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.
Οι δράσεις που είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

(α) Απόκτηση εξοπλισμού: θα αγοραστούν δύο οχήματα προσωπικού, ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα που θα εδρεύει στο Μεταλλείο, δύο συλλογείς σπερμάτων από άγρια φυτά, 4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλος εξοπλισμός.


(β) Αξιολόγηση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται και εκπαίδευση προσωπικού: Θα αγοραστούν οι υπηρεσίες 3 εμπειρογνωμόνων, ενός σε γενικά θέματα αποκατάστασης μεταλλείων, δεύτερου σε θέματα υδροσποράς και τρίτου σε θέματα ελέγχου εισβλητικών φυτικών ειδών. Οι τρεις εμπειρογνώμονες θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό και θα ετοιμάσουν τεχνικούς οδηγούς για τα θέματά τους. Παράλληλα θα γίνει διάλεξη από Λειτουργό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα προσωπικής ασφάλειας και θα διοργανωθεί σεμινάριο για τεχνικές ενσωμάτωσης μέτρων για προστασία της βιοποικιλότητας στις εργασίες αποκατάστασης στην οποία θα συμμετέχουν διάφοροι ειδικοί συμπεριλαμβανομένων και δύο Νορβηγών. Τέλος ομάδα τριών δασικών υπαλλήλων που ασχολούνται με την αποκατάσταση μεταλλείων θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη Νορβηγία όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν παραδείγματα αποκατάστασης, θα έχουν επαφές με Νορβηγούς ειδικούς και θα επισκεφτούν βιομηχανίες που παράγουν υλικά αποκατάστασης.


(γ) Τοπιοτέχνηση του κεντρικού κρατήρα του Μεταλλείου: Θα διαμορφωθεί κατάλληλα ο πυθμένας και τα πρανή του κεντρικού κρατήρα ώστε με στεγανοποίηση του πυθμένα να δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη, χωρητικότητας περίπου 40.000 κυβικών μέτρων νερού. Στο κέντρο της λίμνης θα διαμορφωθεί νησίδα για καταφύγιο των πουλιών και στα όρια θα φυτευτεί υγρόφιλη βλάστηση από πλατάνια και σκλήδρα. Γύρω από τη λίμνη θα κατασκευαστεί πεζόδρομος με ενημερωτικά κιόσκια, παγκάκια κτλ. Επίσης θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης προς τη λίμνη.


(δ) Ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο: Θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν 100 τεχνητές φωλιές διαφόρων τύπων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες διαφόρων ειδών πουλιών, πέντε σημεία παροχής πόσιμου νερού για την πανίδα, φυτεύσεις σε 10 σημεία καρποφόρων δέντρων και θάμνων για παροχή τροφής στην πανίδα καθώς και σπορές με επιλεγμένα αγρωστώδη και άλλα είδη για εμπλουτισμό των συνθηκών διατροφής. Τέλος θα βελτιωθούν καταφύγια νυχτερίδων και θα κατασκευαστούν ξερολιθιές για τις ανάγκες διαφόρων ειδών πανίδας – καταφύγιο και τόπος φωλιάσματος.


(ε) Αποκατάσταση Μεταλλείου: Εντός τη τριετίας θα αποκατασταθούν 14 περίπου εκτάρια ή 140 στρέμματα μπάζων χρησιμοποιώντας τις βελτιωμένες τεχνικές που θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες που θα εργαστούν στο έργο. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει διαμόρφωση μπάζων μεταφορά 70.000 κυβικών μέτρων επιφανειακού χώματος από τις γύρω περιοχές, φύτευση 14.000 δέντρων και θάμνων, σπορά εκατοντάδων κιλών σπόρων διαφόρων ειδών, απομάκρυνση 1000 δέντρων ξενικών ειδών και αντικατάστασή τους με ιθαγενή είδη, περιποίηση αναδασώσεων, υδροσπορά, κατασκευή κλαδοπλεγμάτων για προστασία από τη διάβρωση κτλ.


(στ) Δημοσιότητα: Με σκοπό να γίνει γνωστή στην κυπριακή κοινωνία η βοήθεια των χωρών που συμμετέχουν στον ΕΟΧ δηλαδή της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχνενσταϊν, θα υλοποιηθεί αριθμός δράσεων που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση πινακίδων, παραγωγή 4 αφισών, δύο φυλλαδίων και μιας ταινίας για το Μεταλλείο Αμιάντου, τη διοργάνωση τριών κύριων εκδηλώσεων, λειτουργία ιστοσελίδας κ.ά.


Η πολύτιμη βοήθεια από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αναμένεται όχι μόνο να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια του κράτους για αποκατάσταση της πληγής του Μεταλλείου Αμιάντου, αλλά θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και πρακτικών, θα εισαγάγει νέες τεχνικές, θα διευρύνει τους στόχους της αποκατάστασης ώστε να καλύπτονται και άλλες πτυχές του περιβάλλοντος και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.